جدول محتوا

جدول محتوا

حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل هوشمند

اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ‌ﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سیستم حمل‌ونقل هوشمند یا Intelligent Transportation Systems به مجموعه‌ای از ابزارها، امکانات و تخصص‌ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مخابراتی اطلاق می‌شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حمل‌ونقل به کار گرفته می‌شود. سیستمهای حمل و نقل هوشمند ITS، سیستم‌هایی متشکل از فناوری های نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT، الکترو مکانیک و ... هستند که در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل زمینی، امروزه نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند.

قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) به اوایل دهه 90 میلادی می‌رسد که در کشورهای توسعه یافته، از همان زمان شروع به مطالعه طراحی و گسترش این سیستم ها نموده اند با توجه به توسعه سیستم های مختلف حمل و نقل زمینی و افزایش تقاضای سفر به صورت تصادعدی و مشکلات عرضه، شاخه های مختلف ( ITS) توانسته اند، تاثیرات بسیار مطلوبی در حل چالشهای حمل و نقل برای دولتها فراهم می آورد.

در سیستمهای هوشمند ترافیک فناوری‌های متفاوتی بکار می‌رود. از سیستم‌های اولیه‌ای مانند هدایت خودرو و سیستم کنترل چراغ‌های راهنمایی، تابلوهای اعلان ترافیک، دوربین سرعت سنج و سیستم خودکار شناسایی شماره خودرو گرفته تا سیستمهای پیشرفته و پیچیده تری که بطور همزمان اطلاعات متفاوتی را از منابع متفاوت یکپارچه می کند. اطلاعاتی مانند وضع آب و هوا، وضعیت ترافیک، وضعیت جاده و ...

اگر اطلاعات به صورت آسان و ارزان توسط تکنولوژی مدرن رد و بدل شود، سیستم امکان بیشتری برای بهینه شدن و مناسب عمل کردن خواهد داشت. برعکس، اگر اطلاعات در دسترس نباشد و یا با تأخیر جریان یابد، عملکرد درست سیستم امکان‌پذیر نیست. در واقع، تبادل اطلاعات تأثیر مستقیمی بر روی کارآمدی سیستم حمل‌ونقل دارد.

یک سیستم حمل‌ونقل با محوریت اطلاعات، می‌تواند به حل مشکلات قدیمی و کاذب موجود بین حمل‌ونقل و ارتباطات کمک کند. افراد، کالا و اطلاعات می‌توانند از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منتقل شوند و در موارد زیادی، برای دستیابی مؤثرتر به این هدف، یکی می‌تواند جایگزین دیگری شود. برای مثال، فرستادن یک نامه به صورت الکترونیکی سریع‌تر، ارزان‌تر و قابل اطمینان‌تر از پست کردن آن است و یا شرکت در یک ویدئو کنفرانس به جای مسافرت کردن و حضور در کنفرانس در مکانی دیگر به مراتب ساده‌تر و اقتصادی‌تر است. پیشرفت‌های بوجود آمده در فن‌آوری اطلاعات می‌توانند به ایجاد یک سیستم کاملاً یکپارچه برای سال‌های آینده کمک کنند.

مزایای حمل و نقل هوشمند چیست؟

حمل و نقل هوشمند به کاربران اجازه می دهد تا گزینه های حمل و نقل را برای به حداقل رساندن زمان رفت و آمد ، محدود کردن اثرات ازدحام و افزایش ایمنی انتخاب کنند. موارد زیر نمونه هایی از چگونگی حمل و نقل هوشمند را بهینه می کند:

چگونه حمل و نقل هوشمند به شهرهای هوشمند متصل می شود؟

بدون حمل و نقل هوشمند نمی تواند یک شهر هوشمند وجود داشته باشد. ایجاد جاده های بیشتر راه حلی برای تنگناها و ازدحام نیست. با ادغام اتوماسیون و اتصال هوشمند در زیرساخت های موجود ، شهرها می توانند سیستم حمل و نقل خود را کاملاً تغییر شکل دهند.

تحرک هوشمند نیاز به حمایت مقامات دارد. شهرها می توانند ابتکارات را اولویت بندی کرده و آنها را در برنامه ریزی شهری خود بگنجانند. آنها می توانند از داده های بلادرنگ برای ارائه پیش بینی ترافیک و کمک به مسافران در برنامه ریزی بهتر مسیرهای خود استفاده کنند. به عنوان مثال ، کلمبوس ، اوهایو ، که در سال 2015 به عنوان هوشمندترین شهر آمریکا انتخاب شد ، داده های ترافیک را برای شناسایی و رفع مشکلات احتمالی ایمنی قبل از تحقق آنها جمع آوری می کند.

عناصر راه حل های حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل هوشمند شامل روش های حمل و نقل است که می تواند به کاهش تعداد اتومبیل های موجود در جاده کمک کند:

حمل و نقل هوشمند در شهرهای دنیا

حمل و نقل هوشمند را می توان در پروژه های جدید شهر هوشمند گنجانید و یا در شهرهای قدیمی مقاوم سازی کرد. شهرهای اروپایی که دیگر جایی برای زیرساخت های جدید حمل و نقل ندارند ، راهکارهای حمل و نقل هوشمندی را برای کاهش ترافیک اتومبیل اجرا کرده اند. چند مثال عبارتند از:

حمل و نثل هوشمند: یک بازی برد-برد برای همه

در حالی که حمل و نقل هوشمند شامل بسیاری از فناوری های حمل و نقل آینده نگرانه است ، اما به طور کل ، تمرکز آن سازماندهی مجدد روش های حمل و نقل موجود است. ماشین ها ، دوچرخه ها ، اتوبوس ها و قطارها چیز جدیدی نیستند ، اما با فناوری حمل و نقل هوشمند ، کارایی آنها را افزایش می دهد و می تواند بیش از مجموع قطعات آنها باشد.

افزودن تحرک هوشمند به شهرها و تشویق به تصویب آن یک سرمایه گذاری هوشمندانه است که به نفع همه خواهد بود - از مسافران و مسافران که از حمل و نقل درون شهری بهتر و سریعتر لذت می برند ، تا جوامع و شهرهایی که می توانند ازدحام را کاهش دهند ، کیفیت هوا را بهبود بخشند و کیفیت را افزایش دهند. زندگی بدون سرمایه گذاری عمده در زیرساخت ها ، به مشاغل و ارائه دهندگان حمل و نقل که می توانند خدمات بهتر ، موثرتر و سودآورتری ارائه دهند.

بزرگترین برنده محیط زیست است - همانطور که تحرک هوشمند جهان را فرا می گیرد ، می تواند به طور چشمگیری میزان انتشار را کاهش دهد و به یک سیستم حمل و نقل جهانی پایدار کمک کند.

وسیله نقلیه متصل

حسگرهای متصل ، معروف به اینترنت اشیا (IoT) می توانند داده های ارزشمندی را در اختیار برنامه ریزان شهر قرار دهند. با پشتیبانی برنامه های هوشمند ، از داده های اینترنت اشیا می توان برای بهبود بیشتر جریان ترافیک و عملکرد خدمات استفاده کرد.

دستگاه های متصل در اینترنت اشیا شامل تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های شخصی است که بسیاری از ما هر روز استفاده و حمل می کنیم. این دستگاه های متصل فرصت های باورنکردنی را در اختیار برنامه ریزان و سایر آژانس ها قرار می دهند. اگرچه هنوز در حال ظهور است ، اما محیط وسیله نقلیه متصل یک مثال مهم است.

از فناوری های متصل می توان برای ایمن تر و کارآمدتر رانندگی استفاده کرد. پنج مدل بالقوه وسیله نقلیه متصل پدید آمده است:

وسیله نقلیه به زیرساخت

این استراتژی وسیله نقلیه را به زیرساخت های ترافیکی متصل می کند ، که می تواند اطلاعات مربوط به شرایط ترافیکی و وجود تاخیرها یا خطرات احتمالی را انتقال دهد.

وسیله نقلیه به وسیله نقلیه

به منظور جلوگیری از تصادفات و کاهش ازدحام خودروها و کامیون ها می توانند به گونه ای تنظیم شوند که داده ها را بین یکدیگر جست وجو کنند.

وسیله نقلیه به ابر

اتصال وسیله نقلیه به ابر تحویل فوری اطلاعات زیادی در مورد همه چیز ، از شرایط ترافیک و مسیرهای جایگزین گرفته تا جایگاه های سوخت و خدمات موجود و مکان های خرده فروشی را تسهیل می کند.

وسیله نقلیه به عابر پیاده

در آینده نزدیک برخی از کارشناسان تصور می کنند اتصال اتومبیل ها و کامیون ها به عابران پیاده از طریق تلفن های هوشمندشان امری عادی است. این پتانسیل زیادی برای بهبود ایمنی عابر پیاده دارد. همچنین ممکن است گزینه های جدید تحرک را ارائه دهد.

وسیله نقلیه به همه چیز

به مرور زمان ، یک مدل اتصال جامع احتمالاً ظهور می کند که در آن وسایل نقلیه به همه موارد فوق متصل می شوند.

پروژه های شهر هوشمند مشهد